ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Dotační program MŠMT pro TJ/SK

Dotační program MŠMT pro TJ/SK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých internetových stránkách výzvu pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530, resp. podprogramu 133D 531 s názvem „Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“.

Školní set

Školní set

Komise mládeže zveřejňuje podrobnosti k druhému ročníku projektu Školní set. Projekt je zaměřen na spolupráci klubů a školních zařízení v podobě škol a školek. Jak přístoupit v představení projektu a jeho možností. Neptejme se o co jde! Ptejme se proč se do uvedeného zapojit?

Program zářijového setkání HCM

Program zářijového setkání HCM

Zástupci HCM se sejdou před startem mládežnických soutěží na tradičním edukačním semináři, termín setkání je stanoven na 2.9.2018. Místem semináře je hokejbalové hřiště v Letohradě. Program zahrnuje praktické ukázky TJ.

Partneři českého hokejbalu