ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

O Českomoravském svazu hokejbalu

Českomoravský svaz hokejbalu (ČMSHb) je sportovní spolkovou institucí s celostátní působností, která jedná svým vlastní jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost podle schválených Stanov. ČMSHb zastupuje české hokejbalové hnutí v mezinárodních organizacích a náleží mu samostatné právo a odpovědnost za přípravu a zabezpečení české národní hokejbalové reprezentace. V roce 1993 byl jedním ze zakládajících členů Mezinárodní hokejbalové federace ISBHF. ČMSHb je zapsán v soudním spolkovém rejstříku.

Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada. Je svolávána každý rok, jednou za čtyři roky je valná hromada volební. V období mezi valnými hromadami řídí ČMSHb sedmičlenné předsednictvo, v jehož čele stojí předseda svazu. V rámci ČMSHb působí odborné komise, kterých je v současné době devět (ligová, technická, disciplinární, rozhodčích, delegátů, mládeže a metodiky, ženského hokejbalu, matriční a odvolací). 

Datum vzniku: 16. června 1990
Registrace stanov: 27. června 1990
Spisová značka: L 753 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17, Praha 6
Identifikační číslo: 49626485
Právní forma: Spolek

Členy svazu mohou být sportovní kluby, tělovýchovné jednoty i fyzické osoby. Hokejbalové kluby jsou spolčeny v sedmi pobočných spolcích - regionálních hokejbalových svazech.  

RSHb pro Prahu a Středočeský kraj www.hokejbal-stred.cz
RSHb pro Jihočeský kraj www.hokejbal-jih.cz
RSHb pro Plzeňský a Karlovarský kraj www.hokejbal-zapad.cz
RSHb pro Ústecký a Liberecký kraj www.hokejbal-sever.cz
RSHb pro Pardubický a Královehradecký kraj www.hokejbal-vychod.cz
RSHb pro Vysočinu a Jihomoravský kraj www.hokejbal-mj.cz
RSHb pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj www.hokejbal-sm.cz

 

Náborové projekty ČMSHb

Připojte se k hokejbalu

Najdete nás pravidelně i na sociálních sítích čtečkách RSS i na YouTube.comPartneři českého hokejbalu