ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Investice do sportovní infrastruktury

Datum: 09. 04. 2018
Autor: Tomáš Březina
Sdílej přes:
logo

Zástupci sportovních svazů projednali s předsedou vlády ČR A. Babišem státní podporu sportu v ČR a cesty k její posílení. Premiér uznal potřeby sportovního prostředí a vyžádal si potřebné podklady k dalšímu rozhodování. Příprava podkladů pro MŠMT a premiéra bude probíhat v průběhu měsíce dubna. 

Podklady jsou rozčleněny do řady okruhů - příprava novely zákona, příprava agentury pro sport, příprava akčního plánu 2018-2019 k vládní Koncepci sport 2025, navýšení příspěvku ze státního rozpočtu a návrh úpravy alokací, návrh investičních priorit svazů a organizací, návrh státem požadované diferenciace podpory reprezentace, návrh řešení vztahů svazů a ČT a další.

Předseda vlády přikládá stavebním investicím velkou váhu a očekává předložení návrhu hlavních priorit sportovního prostředí. Nejedná se o detailní rozpracování požadavků, ale o přehled záměrů, priorit, stav rozpracovanosti (kdy je předpoklad zahájení), finanční objem a časový harmonogram. A to jak vlastních investic sportovních svazů, tak svazovou podporu (uznání priority) investic jiných subjektů (klubů, obcí-měst). 

Žádáme vás o zaslání informace o investičních záměrech vašich sportovních klubů. Nejedná se o žádosti o investice, ale o sdělení stávajícího zájmu. Cílem je získat základní přehled o objemu a struktuře požadavků. Sdělení bude sloužit jako základní orientace, nikoliv jako závazek. Materiál bude předložen premiérovi a ministrovi MŠMT jako jeden z politických argumentů k prosazení navýšení finanční podpory sportu.

Prosím o zaslání investičních záměrů vašeho klubu nejpozději do pátku 13. 4. na adresu hokejbal@hokejbal.cz. Ve stručné formě, která bude začleněna do sumáře.

Podklady o investičních záměrech zasílejte v následujícím členění.

Lokalita stavební investice:

Druh stavby - zařízení - sportoviště:

Žadatel o dotaci - hlavní realizátor:

Finanční objem:

Rok zahájení stavby - stav připravenosti:

Soupiskové rozhraní - administrace klubů

Připojte se k hokejbalu

Najdete nás pravidelně i na sociálních sítích čtečkách RSS i na YouTube.comPartneři českého hokejbalu