ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Ochrana osobních údajů ve sportu - GDPR

Datum: 16. 05. 2018
Autor: Tomáš Březina
Sdílej přes:
logo ČMSHb

Informace k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Směrnice vstupuje v platnost od 25. května 2018.

Českomoravský svaz hokejbalu intenzivně sleduje vývoj v oblasti GDPR a spolupracuje s Českým olympijským výborem (ČOV) a Českou unií sportu (ČUS) na aplikaci směrnice do sportovního a spolkového prostředí. Probíhá analýza našich činností v rámci zpracovávání osobních údajů našich členů.

ČOV a ČUS dokončuje příslušná doporučení a vzorové metodiky s cílem usnadnit proces zajištění souladu fungování sportovního prostředí s požadavky GDPR. Všechny subjekty si uvědomují, že nařízení začne platit již za deset dní. Nicméně aplikace GDPR v ČR je složitá a nepřehledná, protože zatím ještě nebyl přijat příslušný nový zákon o ochraně osobních údajů, který stanoví konkrétní podobu jednotlivých povinností, vyplývajících z GDPR.

Proces kompletního zajištění souladu fungování národních sportovních svazů a dalších sdružených subjektů s GDPR bude během na dlouhou trať. Přesto je však již nyní nutné vyvinout určitou aktivitu za účelem vyhovění požadavkům GDPR. Zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů, českého kontrolního orgánu, rovněž zdůrazňují, že při případné kontrole v prvních měsících použitelnosti GDPR je třeba prokázat alespoň určitou snahu o přizpůsobení se novým povinnostem vyplývajícím z GDPR.

V uplynulých dnech ČUS distribuoval na sdružené TJ/SK dokument „Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů členů TJ/SK“. Dokument můžete najít na webu ČUS (zde). Realizace uvedeného dokumentu je prvním z opatření, která na sportovní prostředí čekají.

Českomoravský svaz hokejbalu od začátku roku 2018 podniká kroky k zajištění ochrany osobních údajů uložených v informačním systému ČMSHb, případně zobrazovaných na webových prezentacích ČMSHb.

Národní sportovní svazy byly informovány, že v nadcházejících dnech obdrží doplňující informace a konkrétní doporučení, jak postupovat při aplikaci GDPR.

Jakmile získáme nové informace, doplníme je do článku na webu ČMSHb. Případné dotazy můžete zasílat na e-mail brezina@hokejbal.cz.

Doplňující informace k GDPR (15. 05.)

Doporučení (základní pravidla) pro sportovní spolky

Vzorový formulář - souhlas se zpracováním osobních údajů (TJ / SK)

Často kladené dotazy k souhlasu se zpracováním osobních údajů

Brankářská hokejbalová škola

Připojte se k hokejbalu

Najdete nás pravidelně i na sociálních sítích čtečkách RSS i na YouTube.comPartneři českého hokejbalu