ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

V platnost vstoupil nový soubor předpisů

Datum: 09. 07. 2018
Autor: Jaroslav Pikula
Sdílej přes:
Českomoravský svaz hokejbalu

Start nové sezóny s sebou přinese i změny a novinky, které se týkají jednotlivých předpisů a řádů. Od 1.7.2018 totiž vstoupila v platnost podobně jako nová pravidla i nová aktualizovaná verze souboru předpisů.

Změn doznala podstatná část řádů včetně soutěžního, disciplinárního, registračního a přestupního, nově se v souboru předpisů objevuje i řád licenční.

V soutěžním řádu jsou nově zakotveny mimo jiné předpisy ohledně prodloužení v základní části, postupy a sestupy včetně práv na účasti v barážích. Změnou je také přejmenování jednotlivých soutěží, dané současnou situací. Upřesněny byly také různé situace, které v minulosti nebyly řády ošetřeny, jako je počítání vyšších trestů z kontumovaných utkání, starty hráčů v rámci jednoho klubu ve více družstvech, upraveny byly také podmínky podání námitek a odvolání, případně jejich řešení ve zkráceném řízení atd.

Největší změnou je pak to, že družstva od nové sezóny budou na utkáních předkládat pouze soupisky a nemusí již fyzicky předkládat registrační průkazy hráčů, které se budou ve fyzické formě vydávat registračními úseky pouze na "přání". Pokud bude v soutěži používán elektronický zápis, nebudou pak týmy muset předkládat ani soupisky, protože všechny potřebné údaje bude zápis čerpat z informačního systému.

Disciplinární řád kromě některých změn v sazebníku trestů a postupu řešení v disciplinárním řízení nově obsahuje také možnost udělení alternativních trestů pro hráče spojených s výkonem funkce rozhodčího na žákovských turnajích.

Registrační řád se pak mění zejména v již zmiňovaném procesu vlastní registrace, kdy nebudou vydávány registrační průkazy pro hráče a rozhodčí a zůstanou pouze pro trenéry, funkcionáře a delegáty, neboť soupisky týmů obsahují již delší dobu stejná data, jaká jsou uvedena na registračních průkazech. Fotografie na registrace bude nově možné dodat v elektronické podobě.

Změnil se také přestupní řád, ve kterém je nově zakotvena situace s přestupy hráčů starších pětatřiceti let a upraveny např. přestupní částky nebo situace s přestupy mladých hráčů včetně dalších článků spojených s přestupní tématikou.

Kompletní verzi nového souboru předpisů naleznete zde:

Soubor předpisů 2018

 

 

Náborové projekty ČMSHb

Připojte se k hokejbalu

Najdete nás pravidelně i na sociálních sítích čtečkách RSS i na YouTube.comPartneři českého hokejbalu