ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Vyhlášení výběrového řízení na nový informační systém

Datum: 14. 08. 2019
Autor: Jaroslav Pikula
Sdílej přes:
ČMSHb

Českomoravský svaz hokejbalu na základě usnesení Valné hromady 2019 vypisuje výběrové řízení na zhotovitele nového informačního systému.

Cílem výběrového řízení je vybrat zhotovitele nového informačního systému ČMSHb dle zadané specifikace.

„Informační systém ČMSHb“

Zadání výběrového řízení

 • Technická specifikace systému je součástí samostatné přílohy.
 • Kompatibilita s webovou prezentací ČMSHb.
 • Uživatelské a administrační rozhraní pro funkcionáře ČMSHb, RSHb a klubů.

Technické parametry

 • Kompatibilita předávání dat s webovou prezentací formou zabezpečených XML bran.
 • Funkce statistických a exportních výstupů z databází systému.
 • Grafická podoba systému je plně v kompetenci zhotovitele.

Fáze výběrového řízení

 • Odeslání přihlášky na zhotovení informačního systému ČMSHb do 21.8.2019 na adresu predsednictvo@hokejbal.cz.
 • Obsahem přihlášky musí být základní představení informačního systému, reference k informačnímu systému, základní cenová nabídka (zhotovení systému, náklady na provozní chod systému, náklady na úpravu systému), časový horizont realizace, servisní zajištění systému po jeho spuštění.
 • V průběhu výběrového řízení je v pravomoci Technické komise vyžádat si od uchazeče doplnění podkladů, informací nebo vyjádření.

Kontaktní osoba

 • Jaroslav Pikula (předseda Technické komise ČMSHb), tel.: 773 781 123, email: jaroslavpikula@seznam.cz

Další podmínky výběrového řízení

 • Přihlášením do výběrového řízení uchazeč bere na vědomí veškeré podmínky jeho vyhlášení a realizace.
 • Přihlášením do výběrového řízení uchazeč souhlasí s medializací své účasti v rámci interních i externích prostředků ČMSHb.
 • S osobními údaji uchazečů bude v průběhu a po skončení výběrového řízení zacházeno dle zásad Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 • Pokud nebude přihlášený uchazeč vybrán, zavazuje se k nezpochybňování závěrů výběrové komise.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení.

 

Dokumenty k výběrovému řízení naleznete pod těmito odkazy:

Výběrové řízení IS

Základní specifikace IS

Soupiskové rozhraní - administrace klubů

Připojte se k hokejbalu

Najdete nás pravidelně i na sociálních sítích čtečkách RSS i na YouTube.comPartneři českého hokejbalu