ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Vyhlášení změn pravidel a řádů hokejbalu 2018

Datum: 30. 06. 2017
Autor: Ondřej Průša
Sdílej přes:

Technická komise ČMSHb vyhlašuje aktualizaci pravidel a řádů hokejbalu s platností od 1. 7. 2018.

Úpravy v pravidlech řádech budou provedeny na základě návrhů a podnětů od členů ČMSHb, klubů sdružených v ČMSHb, RSHb nebo jiných odborných orgánů ČMSHb, a to dle níže uvedeného harmogramu. Za účelem vypracování konečného návrhu pravidel a řádů budou ustanoveny dočasné odborné komise – Pravidlová komise a Komise pro řády hokejbalu. Složení těchto komisí schvaluje Předsednictvo ČMSHb. Podklady pro uvedené komise zpracovává Technická komise ČMSHb.

HARMONOGRAM ÚPRAV PRAVIDEL A ŘÁDŮ HOKEJBALU 2018

1)    30. 6. 2017 – Vyhlášení změn pravidel a řádů.

2)    31. 10. 2017 – Návrhy změn členy ČMSHb (jednotlivec, klub, RSHb a jiné skupiny).

3)    15. 12. 2017 – Zpracování návrhů, porovnání s praxí, konzultace s LK, DK a KR RSHb.

4)    30. 3. 2018 – Zpracování návrhu pravidel a řádů 2018 pro Předsednictvo ČMSHb.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Návrhy zasílají členi ČMSHb na adresu prusa@cmshb.net pomocí formuláře „FORMULÁŘ - Návrh změny pravidla a řádu 2018.doc“. Formulář může obsahovat návrh několika změn. Vždy postupujte dle vzoru, tj. uveďte konkrétní řád / pravidlo, Hlavu, Článek, odstavec, jeho původní znění a návrh nového znění. V takovém případě se návrhy bude zabývat zvláštní komise ustanovená výhradně pro tvorbu pravidel nebo řádů hokejbalu. Navrhovatel bude seznámen s výsledkem zařazení/nezařazení návrhu, případně s úpravou návrhu.

TK ČMSHb přijme i jiné návrhy na změny pravidel a řádů, pokud ovšem nebudou návrhy formulovány srozumitelně, vyhrazuje si TK právo se takovým návrhem nezabývat.

Návrhy zaslané po termínu tj. po 31. 10. 2017 nemusí být brány v potaz!

Dokumentaci naleznete zde: http://www.cmshb.cz/hokejbalovy-svaz/dokumenty/

Brankářská hokejbalová škola

Připojte se k hokejbalu

Najdete nás pravidelně i na sociálních sítích čtečkách RSS i na YouTube.comPartneři českého hokejbalu