ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Náborový set

Pořádáte nábor mládeže??? Chcete získat "Náborový set ČMSHb"?

Co je to náborový set??? Náborový set obsahuje 24 kusů hokejek dětských velikostí obou zahnutí (pravé, levé). O podporu a přihlášení se do projektu se mohou ucházet celky zapojené do organizace projektů HPD (kategorie I.), sportovní dny školek a družin

Cílem akce a hlavní myšlenkou projektu je podpořit organizátory projektů KM ČMSHb zaměřující se na školní mládež cílových náborových skupin. Projekt si klade ambice přispět ke zdárné organizaci náborových projektů (HPD kategorie I, sportovní dny školek a družin) formou dodání setu dětských hokejek. Set dětských hokejek zapůjčitelný dětem na školních akcích může být jedním z bodů zdárné realizace náborových projektů.

Forma podpory:

  • Dodání setu 24 kusů hokejek dětských velikostí obou zahnutí (pravé, levé).
  • Zajištění dodání setu na adresu dle zadání žadatele.

Organizátoři a kluby se zájem získat podporu v podobě náborového setu mohou set získat od 1.3.2019 do 31.10.2019 po odeslání přihlášky do projektu na adresu km@hokejbal.cz. Žádost o podporu musí být kompletně vyplněna.

Náborový set je možné získat pouze 1x ročně. 

Dokument vyhlášení projektu - Náborový set

Adresář - Náborový set

Další informace o projektu jsou součástí samostatného článku. Informace o projektu v roce 2017 jsou součástí samostatného sdělení

 

Partneři českého hokejbalu