ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Projekt sportovních dní školek a družin

Datum: 08. 03. 2019
Autor: KMM
Sdílej přes:
Školka

Tradiční projekty sportovních dní školek a družin znají formu a druh podpory pro rok 2019. Zapojte se do stále více populárních projektů Komise mládeže podporujících akce pro školní a předškolní mládež.

Již pětiletou tradici má stále více populární náborový projekt zaměřený na mládež předškolního věku nesoucí název Sportovní dny školek. Projekt si rok od roku získává na oblibě a je realizován ve stále více mládežnických střediscích.

Přihláška a objednávkový formulář - Sportovní dny školek 2019

Myšlenka tzv. "družinové hokejbalové superligy" se zrodila a byla prvně realizována před 9 lety na základní škole v Pardubicích Svítkově, kde se projekt rozvinul do současné podoby. Projekt sportovních dní družin nebo družinových superlig, jak bývá mnohdy označován, má v ČMSHb po stránce organizované podpory dvouletou tradici. Projekt cílí na mládež 1. - 4.tříd docházejících do školní družiny a snaží se využít prostoru ve školních družinách k realizaci hokejbalových aktivit pro mládež.

Ukázka - ZŠ Závodu Míru

Projekt je doporučeno realizovat v klimaticky příznivějších měsících a přizvat k účasti na projektu chlapce i dívky. Nejvýhodnější čas pro organizaci projektu je doporučen mezi 13:00 a 15:00, tak aby plně korespondoval s možnostmi a navazujícím programem škol. Projekt má řadu alternativ a lze jej zorganizovat v několika podobách.

Přihláška a objednávkový formulář - Sportovní dny družin 2019

Ukázky realizace projektů:

Článek - ZŠ Benešovo náměstí

Fotogalerie 1 - Hradec Králové

Fotogalerie 2 - Hradec Králové

Důležité kontaktní osoby:

  • Jan Fedák - nabory@hokejbal.cz a 773 781 128 (koordinátor školních projektů)

K oběma projektům je možné získat také podporu z programu Náborový set.

Partneři českého hokejbalu