ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Zveřejněn program prosincového semináře HCM

Datum: 29. 11. 2017
Autor: KMM
Sdílej přes:
HCM

Celoroční program setkání HCM vyvrcholí na semináři v Praze, který se uskuteční v termínu 9.12.2017. Program semináře je krom bloku sdělení zaměřených na náborovu činnost obohacen o sdělení Mgr. Radky Evjákové zaměřující se na aplikaci mentálního tréninku do sportovního prostředí.

Program a téma setkání: Bilanční seminář HCM

Sdělení ČMSHb – Úvodní slovo a teoretická část

Odborné sdělení - Rozvoj motivační struktury člověka a dopady do komunikace (Mgr. R.Evjáková – Mentální trénink)

 • Vývojová stádia člověka
 • Pozitivní a negativní projevy chování nejen ve sportu
 • Vytvoření flexibility v jednání s dětmi
Sdělení klubů HCM (Téma: Hokejbalové kroužky):
 • Roční zkušenosti s organizací hokejbalových kroužků – HBC Autosklo-HAK Pce
 • Kroky potřebné k založení hokejbalového kroužku – Elba DDM Ústí nad Labem
 • Jak založit hokejbalový kroužek – SK Kelti 2008
Sdělení ČMSHb:
 • Novinky v náborové činnosti
 • Nové metodické materiály
 • Plánované akce a projekty pro rok 2018
Sdělení ČMSHb – plán na rok 2018
 • Termíny setkání HCM
 • Náborový workshop
 • Návštěvy HCM během kondiční přípravy
Diskuze 
 
 

Partneři českého hokejbalu