ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Trenéři hokejbalu

Nová videa pro mládežnické trenéry

Coaching

Pro trenéry mládeže jsou nově k dispozici v XPS nebo formou přímého odkazu krátké videosekvence z tréninků mládeže sloužící pro inspiraci nebo jako vodítko k přípravě tréninkových jednotek. Aktualizována byla sbírka volně dostupných cvičení na webu hokejbalových trenérů.

Dialogy - nabídka seminářů ČOV

Daialogy

Trenérská akademie ČOV nabízí zájemcům z řad trenérů možnost účasti na seminářích se zahraničními lektory. Místem konání seminářů je sportovní centrum Nymburk.

B licence - semináře ČOV

coaching

Trenérské veřejnosti přinášíme informace k zisku hokejbalové B licence pro ročník 2020. Studijní program B licence, který je akreditován u MŠMT, bude obdobně jako v minulých letech probíhat v rámci úzké spolupráce s TMS ČOV.

Nové tematické materiály pro hokejbalové trenéry

Coaching

Mládežnickým trenérům jsou dostupné nové metodické materiály, které jsou doplněny o studijní materiály absolventů B licence ročníku 2018. K dispozici jsou také termíny seminářů obnovy na letních akcích mládeže a dívek.

Semináře zisku C a D licence

Licence

Zájemcům o zisk trenérské C a D licence jsou k dispozici termíny seminářů, které jsou rozděleny dle termínů a míst konání. Přihlášení na semináře je možné realizovat na rezervačním webu. Informace k náplni jednotlivých seminářů je možné získat v sekci trenérské licence.

Brankářská hokejbalová škola

Připojte se k hokejbalu

Najdete nás pravidelně i na sociálních sítích čtečkách RSS i na YouTube.comPartneři českého hokejbalu