ČMSHb

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Obnova licence

Jak na "Prodloužení platnosti licence" !!!

Platnost licence je prodloužena o dobu trvání příslušné licence s platností do 30. 6. v případě absolvování požadovaného počtu doškolovacích seminářů:

  • A – min. 5 doškolovacích seminářů po dobu platnosti licence,
  • B – min. 3 doškolovací semináře po dobu platnosti licence,
  • C – min. 2 doškolovací semináře po dobu platnosti licence (z toho minimálně jeden seminář zaměřený na praktickou účast).

Evidence účastí na seminářích je povinnosti trenérů, kteří na doškolovacích seminářích získávají certifikát o účasti. 

V případě neabsolvování dostatečného počtu doškolovacích seminářů, je trenérovi na jeho žádost vystaveno potvrzení o studiu licence s definovanou lhůtou dodatečného absolvování doškolovacích seminářů. Délka lhůty je 6 až 12 měsíců. Platnost obnovené licence se krátí o vymezenou lhůtu.

Pro obnovení licence adresujte zprávu na metodika@hokejbal.cz. Žádost o obnovení licence musí obsahovat číslo registračního průkazu trenéra a také seznam absolvovaných seminářů obnovy licence.

Máte propadlou licenci!!! Neváhejte nás kontaktovat na metodika@hokejbal.cz

Další důležité informace:

Uvažujete o účasti na školení nebo semináři? Neváhejte se přihlásit v rezervačním systému.

Termínový kalendář školení a seminářů pro rok 2017

Termínový kalendář školení a seminářů pro rok 2018

Informace o seminářích obnovy

Soupiskové rozhraní - administrace klubů

Připojte se k hokejbalu

Najdete nás pravidelně i na sociálních sítích čtečkách RSS i na YouTube.comPartneři českého hokejbalu